Biểu mẫu"Sổ chi tiết bán hàng"

Chia sẻ: giangltg

Biểu mẫu về Sổ chi tiết bán hàng

Nội dung Text: Biểu mẫu"Sổ chi tiết bán hàng"

SỔ CHI TIẾT BÁN HÀNG

Từ ngày.............Đến ngày.....................


Mã hàng :...........................Tên hàng.........................................

Ngày Số Loại Diễn giải Số  Đơn  Thành  Giảm  Số  Giá trị  Thuế  Giá 
lượng  giá tiền giá lưọng  trả lại trong  vốn
bán trả lại doanh thuCộng :

Tổng cộng :
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản