Biểu mẫu " Sổ chi tiết các khoản thu"

Chia sẻ: Nguyễn Duy Sương | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

1
1.294
lượt xem
254
download

Biểu mẫu " Sổ chi tiết các khoản thu"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu " Sổ chi tiết các khoản thu"

  1. Bộ (Sở) :........ Mẫu số S52­H Đơn vị :........ SỔ CHI TIẾT CÁC KHOẢN THU (CÁC KHOẢN THU KHÁC : PHÍ, LỆ PHÍ) Tên khoản thu :............................... Từ ngày :.......…..Đến ngày :...................... Chứng từ Diễn giải Số tiền Số Ngày Sử dụng Thu Lập, ngày … tháng … năm … Người ghi sổ Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn  vị (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên,  đóng dấu)
Đồng bộ tài khoản