Biểu mẫu " Sổ chi tiết các tài khoản"

Chia sẻ: duysuong1204

Biểu mẫu " Sổ chi tiết các tài khoản"

Nội dung Text: Biểu mẫu " Sổ chi tiết các tài khoản"

Bộ, Sở: ………. Mẫu số: S43  ­H
Đơn vị: ………… (Ban hành theo quy định số: 999 ­ TC/QĐ/CĐKT 
ngày 2/11/1996 của Bộ tài chính)

SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN


Tên tài khoản :……………….Số hiệu :…………….
Đối tượng :…………………………………………...

Ngày 
tháng  CHỨNG TỪ DIỄN GIẢI SỐ PHÁT SINH SỐ DƯ GHI 
ghi  Số hiệu Ngày  Nợ Có Nợ Có CHÚ
sổ tháng
1 2 3 4 5 6 7 8 9
­ Sổ này có ……trang, đánh số từ trang 01 đến trang…..
­ Ngày mở sổ :………………

Ngày … tháng … năm …
Người ghi sổ Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị
(Ký) (Ký) (Ký tên, đóng dấu)
2
Họ tên:…….. Họ tên:…….. Họ tên:……..
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản