Biểu mẫu"Sổ chi tiết công nợ theo đối tượng"

Chia sẻ: giangltg

Biểu mẫu về Sổ chi tiết công nợ theo đối tượng

Nội dung Text: Biểu mẫu"Sổ chi tiết công nợ theo đối tượng"

Bộ (Sở):........

Đơn vị :........
SỔ CHI TIẾT CÔNG NỢ THEO ĐỐI TƯỢNG

Đối tượng :...............................
Từ ngày :.......…..Đến ngày :......................
Chứng từ Diễn giải TK  Nợ Có
đối 
Số Ngày
ứng
Lập, ngày … tháng … năm …
Người lập Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị

(Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng 
dấu)
Note : Group by Account
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản