Biểu mẫu "sổ chi tiết doanh thu"

Chia sẻ: Nguyễn Duy Sương | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
789
lượt xem
146
download

Biểu mẫu "sổ chi tiết doanh thu"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu "sổ chi tiết doanh thu"

  1. Bộ, Sở : ………. Mẫu số: S51  ­H Đơn vị : ………… (Ban hành theo quy định số: 999 ­ TC/QĐ/CĐKT  ngày 2/11/1996 của Bộ tài chính) SỔ CHI TIẾT DOANH THU ( CÁC KHOẢN THU DO BÁN HÀNG ) Loại hoạt động :……………….………………….. Tên sản phẩm ( hàng hoá dịch vụ ) :..……... Đơn vị tính……. Ngày  tháng  CHỨNG TỪ DIỄN GIẢI DOANH THU BÁN HÀNG GHI  ghi sổ Số  Ngày  Số  Đơn giá Thành  CHÚ hiệu tháng lượng tiền 1 2 3 4 5 6 7 8 ­ Sổ này có ……trang, đánh số từ trang 01 đến trang….. ­ Ngày mở sổ :……………… Ngày … tháng … năm … Người ghi sổ Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Ký) (Ký) (Ký tên, đóng dấu) Họ tên:…….. Họ tên:…….. Họ tên:……..
  2. 2
Đồng bộ tài khoản