Biểu mẫu "sổ chi tiết doanh thu"

Chia sẻ: Nguyễn Duy Sương | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
783
lượt xem
146
download

Biểu mẫu "sổ chi tiết doanh thu"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu " Sổ chi tiết doanh thu"

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu "sổ chi tiết doanh thu"

  1. Bộ, Sở : ………. Mẫu số: S51  ­H Đơn vị : ………… (Ban hành theo quy định số: 999 ­ TC/QĐ/CĐKT  ngày 2/11/1996 của Bộ tài chính) SỔ CHI TIẾT DOANH THU ( CÁC KHOẢN THU DO BÁN HÀNG ) Loại hoạt động :……………….………………….. Tên sản phẩm ( hàng hoá dịch vụ ) :..……... Đơn vị tính……. Ngày  tháng  CHỨNG TỪ DIỄN GIẢI DOANH THU BÁN HÀNG GHI  ghi sổ Số  Ngày  Số  Đơn giá Thành  CHÚ hiệu tháng lượng tiền 1 2 3 4 5 6 7 8 ­ Sổ này có ……trang, đánh số từ trang 01 đến trang….. ­ Ngày mở sổ :……………… Ngày … tháng … năm … Người ghi sổ Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Ký) (Ký) (Ký tên, đóng dấu) Họ tên:…….. Họ tên:…….. Họ tên:……..
  2. 2
Đồng bộ tài khoản