Biểu mẫu " Số chi tiết thuế GTGT được hoàn lại"

Chia sẻ: Nguyễn Duy Sương | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
354
lượt xem
65
download

Biểu mẫu " Số chi tiết thuế GTGT được hoàn lại"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu " Số chi tiết thuế GTGT được hoàn lại"

  1. SỔ CHI TIẾT THUẾ GTGT ĐƯỢC HOÀN LẠI Từ ngày....................Đến ngày..................... Loại thuế :...................................Tài khoản :........................ Chứng từ Diễn giải Được hoàn lại Đã hoàn lại Ngày Số Cộng Tổng cộng Ngày...............Tháng................Năm Người lập Kế toán trưởng (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)
Đồng bộ tài khoản