Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Biểu mẫu " Sổ chi tiết vật tư hàng hóa"

Chia sẻ: Nguyễn Duy Sương | Ngày: | Loại File: doc | 2 trang

0
2.087
lượt xem
390
download

Biểu mẫu " Sổ chi tiết vật tư hàng hóa"

Biểu mẫu " Sổ chi tiết vật tư hàng hóa"
Nội dung Text

  1. Bộ, Sở : ………. Đơn vị : ………… SỔ CHI TIẾT VẬT TƯ HÀNG HOÁ Từ ngày :……………….Đến ngày :……………. Kho :................................................................................................................. Mã vật tư :....................................................................................................... Tên vật tư :....................................................................................................... CHỨNG TỪ DIỄN GIẢI ĐG Nhập Xuất SL tồn GT Tồn Số hiệu Ngày  SL TT SL TT tháng Tồn đầu kỳ Cộng
  2. 2
Đồng bộ tài khoản