Biểu mẫu " Sổ chi tiết vật tư hàng hóa"

Chia sẻ: duysuong1204

Biểu mẫu " Sổ chi tiết vật tư hàng hóa"

Nội dung Text: Biểu mẫu " Sổ chi tiết vật tư hàng hóa"

 

  1. Bộ, Sở : ………. Đơn vị : ………… SỔ CHI TIẾT VẬT TƯ HÀNG HOÁ Từ ngày :……………….Đến ngày :……………. Kho :................................................................................................................. Mã vật tư :....................................................................................................... Tên vật tư :....................................................................................................... CHỨNG TỪ DIỄN GIẢI ĐG Nhập Xuất SL tồn GT Tồn Số hiệu Ngày  SL TT SL TT tháng Tồn đầu kỳ Cộng
  2. 2
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản