Biểu mẫu " Sổ nhật ký chung"

Chia sẻ: duysuong1204

Biểu mẫu " Sổ nhật ký chung"

Nội dung Text: Biểu mẫu " Sổ nhật ký chung"

Bộ, (Sở) : ………. Mẫu số : S03 a ­H

Đơn vị : ………… (Ban hành theo quy định số: 999 ­  
TC/QĐ/CĐKT ngày 2/11/1996 của  
Bộ tài chính)
SỔ NHẬT KÝ CHUNG

Năm…………….
Ngày  CHỨNG TỪ Đã  STT  Số  SỐ PHÁT 
tháng  ghi  dòng hiệu  SINH
DIỄN GIẢI
ghi sổ sổ  tài 
Số  Ngày  Nợ Có
cái khoản 
hiệu tháng
đối 
ứng

1 2 3 4 5 6 7 8 9Số trang trước chuyển sang
Cộng chuyển sang trang 
sau            ­ Sổ này có ……trang, đánh số từ trang 01 đến trang…..

­ Ngày mở sổ :………………
Lập, ngày … tháng … năm …
Người lập Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị

(Ký) (Ký) (Ký tên, đóng dấu)
2
Họ tên:…….. Họ tên:…….. Họ tên:……..
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản