Biểu mẫu "Sổ quỹ tiền mặt"

Chia sẻ: havang

Mẫu sổ quỹ tiền mặt được sử dụng để theo dõi và quản lý các giao dịch tiền mặt nhằm tránh việc thất lạc hoặc mất cắp.

Nội dung Text: Biểu mẫu "Sổ quỹ tiền mặt"

 

  1. Cash Disbursements Journal Month _______________________________ General Ledger Number _______________________________ Date Check # Payee Account Account # Cash Discount Other Account Account # Amount Other Credited Debited Payable Tham khảo các loại biểu mẫu và mẫu đơn khác tại trang web http://www.kinhdoanh.com/.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản