Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Biểu mẫu " Sổ tài khoản cố định"

Chia sẻ: | Ngày: doc 1 p | 19

0
167
views

Biểu mẫu " Sổ tài khoản cố định"

Biểu mẫu " Sổ tài khoản cố định"
Nội dung Text

  1. Bộ, Sở : ………. Đơn vị : ………… SỔ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Từ ngày :……………….Đến ngày :……………. Loại tài sản cố định :............................................................. CHỨNG TỪ Ghi tăng tài sản cố định Ghi giảm tài sản cố định Số hiệu Ngày Tên, đặc điểm, ký  Nước sản  Năm  Năm  Số hiệu  Giá trị  Lý do ghi giảm Giá trị ghi  hiệu TSCĐ xuất sản xuất sử  TSCĐ ghi tăng giảm dụng Cộng Note : Group by FixedAssetClassID

Có Thể Bạn Muốn Download

Đồng bộ tài khoản