Biểu mẫu " Sổ tài khoản cố định"

Chia sẻ: duysuong1204

Biểu mẫu " Sổ tài khoản cố định"

Nội dung Text: Biểu mẫu " Sổ tài khoản cố định"

Bộ, Sở : ……….

Đơn vị : …………


SỔ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
Từ ngày :……………….Đến ngày :…………….
Loại tài sản cố định :.............................................................


CHỨNG TỪ Ghi tăng tài sản cố định Ghi giảm tài sản cố định

Số hiệu Ngày Tên, đặc điểm, ký  Nước sản  Năm  Năm  Số hiệu  Giá trị  Lý do ghi giảm Giá trị ghi 
hiệu TSCĐ xuất sản xuất sử  TSCĐ ghi tăng giảm
dụngCộngNote : Group by FixedAssetClassID
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản