Biểu mẫu " Sổ theo dõi chi phí trả trước"

Chia sẻ: Nguyễn Duy Sương | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
463
lượt xem
70
download

Biểu mẫu " Sổ theo dõi chi phí trả trước"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu " Sổ theo dõi chi phí trả trước"

  1. Đơn vị : ……………… Mẫu số S70­SN (Kèm theo thông tư số 121/2002/TT­BTC   ngày 31/12/2002 của Bộ Tài chính) SỔ THEO DÕI CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC Loại phân bổ:…………..(công cụ, dụng cụ) Ngày  Chứng từ Diễn giải Số phải  Số phân bổ từng năm Các đối tượng sử dụng tháng  Số   Ngày,  phân bổ Năm… Năm … Năm … … … … ghi sổ hiệu tháng 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. - Sổ này có …… trang, đánh số từ trang 01 đến trang … - Ngày mở sổ :…… Ngày …tháng…… năm 200… Người lập biểu Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)
Đồng bộ tài khoản