Biểu mẫu " Sổ theo dõi kinh phí ngoài hạn mức"

Chia sẻ: Nguyễn Duy Sương | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
138
lượt xem
20
download

Biểu mẫu " Sổ theo dõi kinh phí ngoài hạn mức"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu " Sổ theo dõi kinh phí ngoài hạn mức"

  1. Bộ, Sở: ………. Mẫu số: S42 a  ­H Đơn vị: ………… (Ban hành theo quy định số: 999 ­ TC/QĐ/CĐKT  ngày 2/11/1996 của Bộ tài chính) SỔ THEO DÕI KINH PHÍ NGOÀI HẠN MỨC Ngày  tháng  CHỨNG TỪ DIỄN GIẢI TỔNG  TRONG ĐÓ NHẬN GHI CHÚ ghi sổ Số hiệu Ngày  SỐ Bằng tiền Bằng hiện vật  tháng khác 1 2 3 4 5 6 7 8 ­Sổ này có ……trang, đánh số từ trang 01 đến trang….. ­Ngày mở sổ :……………… Lập, ngày … tháng … năm … Người ghi sổ Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Ký) (Ký) (Ký tên, đóng dấu)
  2. 2 Họ tên:…….. Họ tên:…….. Họ tên:……..
Đồng bộ tài khoản