Biểu mẫu " Sổ theo dõi tiền gửi ngân hàng"

Chia sẻ: duysuong1204

Biểu mẫu " Sổ theo dõi tiền gửi ngân hàng"

Nội dung Text: Biểu mẫu " Sổ theo dõi tiền gửi ngân hàng"

Bộ (Sở):........ Mẫu số S13­H

Đơn vị :........
SỔ THEO DÕI TIỀN GỬI NGÂN HÀNG

Tài khoản :...............................
Từ ngày :.......…..Đến ngày :......................
Chứng từ Diễn giải TK  Thu Chi Tồn
đối 
Số Ngày
ứng
Lập, ngày … tháng … năm …
Người ghi sổ Thủ quỹ Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị

(Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, 
đóng dấu)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản