Biểu mẫu " Sổ theo dõi tiền gửi ngân hàng"

Chia sẻ: Nguyễn Duy Sương | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
1.451
lượt xem
213
download

Biểu mẫu " Sổ theo dõi tiền gửi ngân hàng"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu " Sổ theo dõi tiền gửi ngân hàng"

  1. Bộ (Sở):........ Mẫu số S13­H Đơn vị :........ SỔ THEO DÕI TIỀN GỬI NGÂN HÀNG Tài khoản :............................... Từ ngày :.......…..Đến ngày :...................... Chứng từ Diễn giải TK  Thu Chi Tồn đối  Số Ngày ứng Lập, ngày … tháng … năm … Người ghi sổ Thủ quỹ Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên,  đóng dấu)
Đồng bộ tài khoản