BIỂU MẪU "SƠ YẾU LÝ LỊCH"

Chia sẻ: doxuan

Mẫu số 3 mẫu Sơ yếu lí lịchBan hành kèm theo Thông tư số 22/2003/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 10 năm 2003 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội

Nội dung Text: BIỂU MẪU "SƠ YẾU LÝ LỊCH"

M ẫu s ố 3
Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2003/TT-BLĐTBXH
ngày 13 tháng 10 năm 2003 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


SƠ YẾU LÝ LỊCH


1. Họ và tên:.....................................................................................................
2. Ngày, tháng năm sinh:.................................................................................
3. Nơi ở hiện nay:.............................................................................................
4. Chức vụ:.......................................................................................................
5. Tên doanh nghiệp:.......................................................................................
Địa chỉ:............................................................................................................
6. Trình độ chuyên môn:.................................................................................
7. Trình độ ngoại ngữ:.....................................................................................
8. Điện thoại:......................................... Fax:.................................................
E-mail:.............................................................................................................
I. Quá trình đào tạo:


II. Quá trình công tác:


III. Khen thưởng:


IV. Kỷ luật:
Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đứng sự thật. Nếu khai man tôi xin
hoàn toàn chịu trách nhiệm.


Xác nhận của cơ quan quản lý nhân ...., ngày.... tháng.... năm......
sự Người khai ký tên
(Ghi rõ họ tên)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản