BIỂU MẪU "SƠ YẾU LÝ LỊCH"

Chia sẻ: doxuan

Mẫu số 3 mẫu Sơ yếu lí lịchBan hành kèm theo Thông tư số 22/2003/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 10 năm 2003 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản