Biểu mẫu " Thẻ kho"

Chia sẻ: duysuong1204

Biểu mẫu " Thẻ kho"

Nội dung Text: Biểu mẫu " Thẻ kho"

Bộ (Sở):........

Đơn vị :........
THẺ KHO

Từ ngày :.......…..Đến ngày :......................


Kho :...............................................................................................
Mã vật tư :.....................................................................................
Tên vật tư :.....................................................................................


Chứng từ Diễn giải SL Nhập SL Xuất SL Tồn

Số Ngày

Số lượng tồnCộngLập, ngày … tháng … năm …
Người lập Thủ kho Phụ trách kế toán

(Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên)
Note : Group by Stock,ItemID
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản