Biểu mẫu Thỏa thuận chuyển giao tài sản được bảo hiểm

Chia sẻ: Lê Cao | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
121
lượt xem
6
download

Biểu mẫu Thỏa thuận chuyển giao tài sản được bảo hiểm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Biểu mẫu Thỏa thuận chuyển giao tài sản được bảo hiểm" sẽ giới thiệu đến bạn các nội dung chính, cũng như 1 số điều về việc chuyển giao tài sản được bảo hiểm. Cùng tham khảo nhé.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu Thỏa thuận chuyển giao tài sản được bảo hiểm

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THỎA THUẬN CHUYỂN GIAO TÀI SẢN ĐƯỢC BẢO HIỂM (Tài sản: Ôtô biển kiểm soát 29Y-…….) Số Công chứng: …..……….... Quyển số: 03 TP/CC-SCC/HĐGD VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG ĐẠI VIỆT - THÀNH PHỐ HÀ NỘI
  2. Trụ sở: Số 335, phố Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội Tel: 04. 3747 8888 Fax: 04. 3747 3966 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THỎA THUẬN CHUYỂN GIAO TÀI SẢN ĐƯỢC BẢO HIỂM (Tài sản: Ôtô biển kiểm soát 29Y-…..) Hôm nay, ngày ...... tháng …… năm 2010, tại trụ sở Văn phòng Công chứng Đại Việt - TP Hà Nội, số 335, phố Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, chúng tôi gồm có: BÊN MUA BẢO HIỂM (BÊN A): Ông ......................, sinh năm ............., CMND số ............. do Công an............... cấp ngày ................. và vợ là bà .................... ....., sinh năm ............, CMND số ...... do Công an Hà Nội cấp ngày ................. Cả hai ông bà cùng đăng ký h ộ khẩu thường trú tại số .........., thành phố Hà Nội. DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM (BÊN B): CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM ………. Giấy phép thành lập và hoạt động động số ………GP/KDBH do Bộ Tài Chính cấp ngày ………… Địa chỉ trụ sở chính: ………….. Người đại diện theo pháp luật: bà …………Chức vụ: ……………. (Theo văn bản chấp thuận số ………./TC-BH ngày 16/03/2005 của Bộ Tài Chính) Đại diện theo ủy quyền của Công ty cổ phần Bảo hiểm ………. để ký văn bản này là ông ………., sinh năm: 1965, CMND số ……………3 do Công an Hà Nội cấp ngày 30/9/1999 (Giấy ủy quyền số ………… ngày 28/05/2009 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bảo hiểm…………….). Chúng tôi tự nguyện cùng nhau lập và ký văn bản này để thực hiện việc chuyển giao tài sản được bảo hiểm như sau: ĐIỀU 1: TÀI SẢN ĐƯỢC BẢO HIỂM Tài sản được bảo hiểm là chiếc xe ôtô nhãn hiệu: ..............., lo ại xe: ........., màu sơn: .........., số máy: .............., s ố khung: ........, bi ển s ố đăng ký: ...................... theo “Đăng ký xe ô tô” số ...........do Phòng C ảnh sát Giao thông - Công an thành phố Hà Nội cấp ngày .............. (đăng ký l ần đ ầu ngày ..................). ĐIỀU 2: CĂN CỨ ĐỂ XÁC LẬP THỎA THUẬN 2
  3. Ngày …….. Bên A đã mua bảo hiểm của Bên B theo……………………, theo thỏa thuận trong……..thì Bên A đồng thời là: Bên mua bảo hiểm - Người được bảo hiểm - Người thụ hưởng theo các quy định của Pháp luật về kinh doanh bảo hiểm. Nay sự kiện bảo hiểm đã xảy ra, Bên B đã kiểm tra và xác định Bên A đủ điều kiện hưởng bảo hiểm theo quy định của pháp luật. ĐIỀU 3: THỎA THUẬN CỦA CÁC BÊN Do Bên B đã bồi thường tổn thất toàn bộ xe và các chi phí có liên quan cho Bên A nên hai bên nhất trí thỏa thuận: - Bên A bàn giao xe, cùng toàn bộ giấy tờ có liên quan của chiếc xe ô tô biển kiểm soát 29Y - ………. cho Bên B ngay sau khi ký thỏa thuận này. - Ngay sau khi nhận xe và giấy tờ có liên quan Bên B có nghĩa vụ thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc chuyển giao quyền sở hữu chiếc xe ô tô biển kiểm soát 29Y - ………….. từ Bên A sang cho Bên B tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. - Bên A có nghĩa vụ ký kết các giấy tờ và phối hợp với Bên B để tiến hành các thủ tục quy định tại điểm b nêu trên. ĐIỀU 4: CAM ĐOAN 4.1. Bên A cam đoan: - Các nội dung trình bày trong thỏa thuận này là đúng sự thật và hoàn toàn ch ịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung trình bày này; - Những thông tin về nhân thân, về tài sản nói trên là đúng sự thực; - Việc giao kết Văn bản này là hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc; - Không khiếu nại hay yêu cầu bồi thường gì đối với Công chứng viên ký văn bản này. 4.2. Bên B cam đoan: - Các nội dung trình bày trong thỏa thuận này là đúng sự thật và hoàn toàn ch ịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung trình bày này; - Việc giao kết Văn bản này là hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc; - Sự kiện bảo hiểm, điều kiện chi trả bảo hiểm và các vấn đ ề khác liên quan đã được Bên B kiểm tra, xác định theo đúng quy định của pháp luật, Bên B hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung trên; - Không khiếu nại hay yêu cầu bồi thường gì đối với Công chứng viên ký văn bản này. ĐIỀU 5: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG 3
  4. Hai Bên tự đọc lại nội dung văn bản này, cùng chấp thuận toàn bộ các điều khoản của văn bản và không có điều gì vướng mắc. Hai Bên cùng ký tên dưới đây để làm bằng chứng. BÊN A BÊN B LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN ̀ Hôm nay, ngày...... tháng ..... năm 2010 (Ngày ...................................., năm hai nghin không trăm mười), tại trụ sở Văn phòng Công chứng Đại Việt - TP Hà Nội: Số 335, phố Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Tôi, Bùi Văn Dòn - Công chứng viên Văn phòng Công chứng Đại Việt - TP Hà Nội ký tên dưới đây: CÔNG CHỨNG: Văn bản thỏa thuận này được giao kết giữa: BÊN A: Ông ................... và vợ là bà ..................... BÊN B: Công ty cổ phần Bảo hiểm ……… (Đại diện theo ủy quyền là ông ……….). - Các bên có tên, địa chỉ, CMND, giấy phép thành lập và hoạt động như trên; - Hai bên đã tự nguyện thoả thuận giao kết thỏa thuận và cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của thỏa thuận; - Tại thời điểm công chứng, hai bên giao kết thỏa thuận có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo qui định của pháp luật; - Nội dung thoả thuận của các bên trong thỏa thuận không vi phạm điều cấm của Pháp luật, không trái đạo đức xã hội; - Hai bên giao kết đã đọc lại thỏa thuận này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong thỏa thuận và đã ký vào thỏa thuận này trước sự có mặt của tôi; Thỏa thuận này có 05 điều, ..... tờ, ..... trang ( trong đó có 01 trang bìa và 01 trang lời chứng), được lập thành 05 bản chính: Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 03 bản, lưu tại Văn phòng Công chứng Đại Việt 01 bản. SỐ CÔNG CHỨNG: ……......... QUYỂN SỐ: 03 TP/CC-SCC/HĐGD CÔNG CHỨNG VIÊN 4
Đồng bộ tài khoản