Biểu mẫu " Thông báo tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp"

Chia sẻ: bachdiemmy

Biểu mẫu " Thông báo tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp"

Nội dung Text: Biểu mẫu " Thông báo tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp"

Tên doanh nghiệp.... CỘNG HÒA XÁ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
Số: ...................... NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
-----------------------------THÔNG BÁO TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)
.............................................................................
....................................................................................................................................
Giấy chứng nhận ĐKKD số:
.............................................Do: .................................................
............................................... ............................................... Cấp
ngày: .................................
Địa chỉ trụ sở
chính:................................................................................................................... …..
Điện thoại: ........................................................ Fax:…………………………………..
Email:.................................................... …………………………………………………
Website:.....................................................................................................................
Ngành, nghề kinh
doanh ............................................................................................................
………………
...................................................................................................................................

Thông báo tạm ngừng hoạt động như sau:

Thời gian tạm
ngừng: ...................................................................................................................................
.

Thời điểm bắt đầu tạm ngừng:
ngày..............tháng................năm ............................ .....................
Thời điểm kết thúc:
ngày..............tháng................năm ................................. .....................
Lý do tạm
ngừng: ...................................................................................................................................
....
......................................................................................................................................

Doanh nghiệp cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm
về nội dung thông báo này.

......, ngày .......tháng.......năm .....
Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản