BIỂU MẪU " THÔNG BÁO Về việc cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác thanh tra thuế "

Chia sẻ: tuongvan

Mẫu thông báo về việc cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác thanh tra thuế Mẫu số: 07/KTTT (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản