Biểu mẫu " Thông tin kết quả nghiên cứu"

Chia sẻ: Nguyễn Duy Sương | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
123
lượt xem
6
download

Biểu mẫu " Thông tin kết quả nghiên cứu"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu " Thông tin kết quả nghiên cứu"

  1. Mẫu 1.16 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP.HCM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Tp.HCM, ngày tháng năm 2009 THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU (Đề tài, dự án) Tên đề tài: Chủ nhiệm: Thời gian thực hiện: Kinh phí thực hiện: Cơ quan chủ trì: KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 1. Các sản phẩm của đề tài 2. Về bí quyết công nghệ và công nghệ sản phẩm 3. Ứng dụng trong sản xuất và hiệu quả kinh tế 4. Đào tạo 5. Tình hình sử dụng kinh phí Xác nhận của cơ quan chủ trì Ngày tháng năm (ký, đóng dấu) Chủ nhiệm đề tài (ký, họ và tên) KT. HIỆU TRƯỞNG PHÓ HIỆU TRƯỞNG PGS.TS. Nguyễn Kim Hồng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản