Biểu mẫu " Thông tư liên tịch"

Chia sẻ: Bạch Diễm My | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
141
lượt xem
11
download

Biểu mẫu " Thông tư liên tịch"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu " Thông tư liên tịch" Để hướng dẫn, giải thích việc thực hiện một chính sách, chế độ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (Nghị quyết, Nghị định, Quyết định, Chỉ thị) do một số Bộ (cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc chính phủ) cùng quy định.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu " Thông tư liên tịch"

  1. (1) LIÊN TỊCH ……(2)…….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: ……./…….. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc …….., ngày …. tháng … năm …….. THÔNG TƯ Về việc …………(3) ………………..…. ………………..(4) ……………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………………….…… ……..….. ………………………………………………………………………………….………………… BỘ TRƯỞNG BỘ ………… BỘ TRƯỞNG BỘ ………(5) …………… (Ký tên, đóng dấu) (Ký tên, đóng dấu) Nơi nhận: - ….. - …. - Lưu (đơn vị thảo văn bản và văn thư). ----------- 1. Để hướng dẫn, giải thích việc thực hiện một chính sách, chế độ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (Nghị quyết, Nghị định, Quyết định, Chỉ thị) do một số Bộ (cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc chính phủ) cùng quy định. 2. Tên Bộ (các Bộ, cơ quan cùng thông tư). 3. Tóm tắt nội dung 4. Nội dung 5. Thẩm quyền ký là Bộ Trưởng (Thủ trưởng cơ quan) của các cơ quan cùng ra thông tư (hoặc Thứ trưởng; Phó Thủ trưởng được uỷ nhiệm ký thay Bộ trưởng, Thủ trưởng).

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản