Biểu mẫu " Thuyết minh đề tài"

Chia sẻ: Nguyễn Duy Sương | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
239
lượt xem
43
download

Biểu mẫu " Thuyết minh đề tài"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu " Thuyết minh đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ"

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu " Thuyết minh đề tài"

  1. Maãu 1.2 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TÀO TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP.HCM THUYẾT MINH ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ 1. TÊN ĐỀ TÀI 2. MÃ SỐ B2010.19. 3. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU 4. LOẠI HÌNH NGHIÊN CỨU Tự Xã hội Giáo Kỹ Nông Y Môi Cơ bản Ứng Triển nhiên nhân văn dục thuật Lâm-Ngư dượ trườn dụng khai c g 5. THỜI GIAN THỰC HIỆN ….. tháng, Từ tháng năm 200 đến tháng năm 200 6. CƠ QUAN CHỦ TRÌ Tên cơ quan : Trường Đại học Sư phạm Tp.HCM Địa chỉ : 280, An Dương Vương, Q.5, Tp.HCM Điện thoại : 08 8 352 020 Fax : E-mail: khcnsdh@gmail.com 7. CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI Họ và tên : Học vị, chức danh KH : Chức vụ : Địa chỉ NR : Địa chỉ CQ : Điện thoại CQ : Fax : Di động : Điện thoại NR : E-mail : 8. NHỮNG NGƯỜI THAM GIA THỰC HIỆN ĐỀ TÀI Họ và tên Đơn vị công tác và Nội dung nghiên cứu cụ thể Chữ ký lĩnh vực chuyên môn được giao 9. ĐƠN VỊ PHỐI HỢP CHÍNH Tên đơn vị trong và ngoài nước Nội dung phối hợp Họ và tên người đại diện 1
  2. Maãu 1.2 10. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC 10.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài 10.2. Danh mục các công trình liên quan (Họ và tên tác giả ; Nhan đề bài báo, ấn phẩm ; Các yếu tố về xuất bản) a) Của chủ nhiệm đề tài và những người tham gia thực hiện đề tài b) Của những người khác 2
  3. Maãu 1.2 11. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 12. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI 13. CÁCH TIẾP CẬN, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, PHẠM VI NGHIÊN CỨU 14. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN Các nội dung, công việc Sản phẩm Thời gian STT (bắt đầu – Người thực hiện thực hiện chủ yếu phải đạt kết thúc) 1 2 3
  4. Maãu 1.2 3 4 5 15. SẢN PHẨM VÀ ĐỊA CHỈ ỨNG DỤNG  Loại sản phẩm : Mẫu Vật liệu Thiết bị máy móc Dây chuyền công nghệ Giống cây trồng Giống gia súc Qui trình công nghệ Phương pháp Tiêu chuẩn Qui phạm Sơ đồ Báo cáo phân tích Tài liệu dự báo Đề án Luận chứng kinh tế Chương trình máy tính Bản kiến nghị Sản phẩm khác :  Tên sản phẩm, số lượng và yêu cầu khoa học đối với sản phẩm Số STT Tên sản phẩm Yêu cầu khoa học lượng  Số học viên cao học và nghiên cứu sinh được đào tạo :  Số bài báo công bố :  Địa chỉ có thể ứng dụng (tên địa phương, đơn vị ứng dụng) : 16. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI Tổng kinh phí : Trong đó : Kinh phí sự nghiệp khoa học : Các nguồn kinh phí khác (cơ sở hỗ trợ, tài trợ của cá nhân, tổ chức) : Nhu cầu kinh phí từng năm : – Năm 20 : – Năm 20 : Dự trù kinh phí theo các mục chi 4
  5. Maãu 1.2 Ngày tháng năm 200 Ngày tháng năm 200 Cơ quan chủ trì Chủ nhiệm đề tài KT. HIỆU TRƯỞNG (Họ và tên, kí) PHÓ HIỆU TRƯỞNG PGS.TS. Nguyễn Kim Hồng Ngày tháng năm 200… Cơ quan chủ quản duyệt TL. BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG 5
Đồng bộ tài khoản