BIỂU MẪU "TỜ KHAI LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ NHÀ, ĐẤT "

Chia sẻ: lananh

Mẫu tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất theo Mẫu số: 01/LPTB (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản