BIỂU MẪU "TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI "

Chia sẻ: lananh

Mẫu tờ khai quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài (Dùng cho tr¬ường hợp Bên Việt nam khấu trừ và nộp thuế thay cho Nhà thầu nước ngoài) theo Mẫu số: 02/NTNN Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản