BIỂU MẪU " TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN "

Chia sẻ: lananh

Mẫu tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân Dùng cho cá nhân trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế theo Mẫu số: 06A/TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản