Biểu mẫu "Tờ khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) phương pháp khấu trừ"

Chia sẻ: catbui

Tờ khai thuế giá trị gia tăng the phương pháp khấu trừ, Mẫu số: 01/GTGT (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản