BIỂU MẪU "TỜ KHAI THUẾ KHOÁN "

Chia sẻ: lananh

Mẫu tờ khai thuế khoán (Áp dụng cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) theo Mẫu số: 01/THKH (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản