BIỂU MẪU "TỜ KHAI THUẾ NHÀ, ĐẤT "

Chia sẻ: lananh

Mẫu tờ khai thuế nhà đất theo mẫu số: 01/NĐAT (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính.( Áp dụng cho tổ chức)

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản