BIỂU MẪU "TỜ KHAI THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP "

Chia sẻ: lananh

Mẫu tờ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp theo Mẫu số: 01/SDNN (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính. (Dùng cho tổ chức có đất chịu thuế)

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản