Biểu mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân khấu trừ 10% mẫu 02/TNCN

Chia sẻ: lananh

Mẫu TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN KHẤU TRỪ 10% (Dùng cho cơ quan chi trả thu nhập) theo Mẫu số: 02/TNCN(Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính.Đây là tờ khai tham khảo dùng cho các doanh nghiệp khi kê khai thuế thu nhập cá nhân khấu trừ 10%.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản