BIỂU MẪU "TỜ KHAI THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT "

Chia sẻ: tuongvan

Mẫu tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt theo Mẫu số: 01/TTĐB (Ban hành kèm theo Thông tư số60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản