Biểu mẫu "Tờ khai thuế TNDN_Mẫu số 04/TNDN"

Chia sẻ: meomeo

Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp dùng cho người nộp tính thuế theo tỷ lệ thu nhập trên doanh thu.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản