Biểu mẫu "Tờ khai thuế TNDN tạm tính_Mẫu 01B/TNDN"

Chia sẻ: meomeo

Tờ khai thuế TNDN tạm tính_Mẫu 01B/TNDN dành cho người nộp thuế khai theo tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản