BIỂU MẪU "TỜ KHAI TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT "

Chia sẻ: lananh

Mẫu tờ khai tiền sử dụng đất theo mẫu số: 01/TSDĐ (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản