Biểu mẫu " Tổng hợp bán hàng theo mặt hàng"

Chia sẻ: Nguyễn Duy Sương | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
361
lượt xem
55
download

Biểu mẫu " Tổng hợp bán hàng theo mặt hàng"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu " Tổng hợp bán hàng theo mặt hàng"

  1. TỔNG HỢP BÁN HÀNG THEO MẶT HÀNG Từ ngày.................Đến ngày............... Mã  Tên hàng Số  Số  Giảm giá Số  Giá trị  Thuế  Doanh  Giá vốn Lãi gộp Tỷ lệ lãi  hàng lượng  tiền lượng  trả lại trong  thu  gộp (%) bán trả lại doanh thu thuần Cộng Tổng cộng
Đồng bộ tài khoản