Biểu mẫu " Tổng hợp bán hàng theo nhân viên"

Chia sẻ: Nguyễn Duy Sương | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
192
lượt xem
31
download

Biểu mẫu " Tổng hợp bán hàng theo nhân viên"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu " Tổng hợp bán hàng theo nhân viên"

  1. TỔNG HỢP BÁN HÀNG THEO NHÂN VIÊN Từ ngày.................Đến ngày............... Mã nhân viên Tên nhân viên Doanh thu Trả lại Thuế trong doanh thu Doanh thu thuần Tổng cộng
Đồng bộ tài khoản