Biểu mẫu " Tổng hợp kinh phí đã sử dụng"

Chia sẻ: Nguyễn Duy Sương | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
126
lượt xem
21
download

Biểu mẫu " Tổng hợp kinh phí đã sử dụng"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu " Tổng hợp kinh phí đã sử dụng"

  1. Bộ, (Sở): ………. Mẫu số: B02 ­2H Đơn vị: ………… TỔNG HỢP KINH PHÍ ĐàSỬ DỤNG ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN Tháng:……............ Chương: ...............Loại:................Khoản:.......................... Chia ra Mụ Tiể Nội dung chi Mã  Tổng số Trung ương Địa phương Tài trợ Nguồn khác c u  số mục Lập, ngày … tháng … năm … Người lập biểu Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký tên, đóng dấu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản