Biểu mẫu " Tổng hợp kinh phí xin thanh toán đợt"

Chia sẻ: Nguyễn Duy Sương | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
274
lượt xem
7
download

Biểu mẫu " Tổng hợp kinh phí xin thanh toán đợt"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu " Tổng hợp kinh phí xin thanh toán đợt"

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu số : 2/KHTC TỔNG HỢP KINH PHÍ XIN THANH TOÁN ĐỢT …… Đề tài (Mã số): ................................................................................................................. Chủ nhiệm đề tài: ........................................................................................................... STT Diễn giải các mục chi Số tiền Ghi chú 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. TỔNG CỘNG Ấn định số tiền xin thanh toán: .................................................. Tp.HCM, ngày tháng năm 200… PHÒNG KHCN&SĐH PHÒNG KH – TC CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI Đề nghị Phòng KHTC cho thanh toán số tiền …………………………………. Ngày / /200 Hoàng Thị Nhị Hà

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản