Biểu mẫu " Trích lục bản đồ địa chính khu đất thuê"

Chia sẻ: duysuong1204

Biểu mẫu " Trích lục bản đồ địa chính khu đất thuê"

Nội dung Text: Biểu mẫu " Trích lục bản đồ địa chính khu đất thuê"

TRÍCH LỤC BẢN ĐỒ
ĐỊA CHÍNH KHU ĐẤT THUÊ
Số :…………../ ĐĐ. ĐC
Tỷ lệ : 1/…………             Tên công trình:...........................................................................................
             Địa điểm (xã, phường, thị trấn):..................................................................
             Huyện (quận, thị xã, thành phố):................................................................
             Tỉnh (thành phố trực thuộc TW):................................................................

Ghi chú:
- Tỷ lệ bản đồ không nhỏ hơn 1/5.000.
- Ranh giới khu đất thuê được thể hiện bằng mực đỏ. 

Thống kê diện tích đất thuê


TT Số thửa Diện tích Loại đất Ghi chú
Cộng


                                                                                                      

  
Ngày….tháng….năm…
Giám đốc Sở Địa chính
  
(Ký tên, đóng dấu)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản