Biểu mẫu "Tự đánh giá bản thân của nhân viên"

Chia sẻ: havang

Sử dụng mẫu này cho nhân viên trước khi xem xét, đánh giá biểu hiện của nhân viên hoặc bất cứ khi nào để đánh giá sự hiểu biết của nhân viên về công việc của họ, về tổ chức, cấu trúc công ty và vai trò của nhân viên trong đó.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản