Biểu mẫu "Tự đánh giá bản thân của nhân viên"

Chia sẻ: havang

Sử dụng mẫu này cho nhân viên trước khi xem xét, đánh giá biểu hiện của nhân viên hoặc bất cứ khi nào để đánh giá sự hiểu biết của nhân viên về công việc của họ, về tổ chức, cấu trúc công ty và vai trò của nhân viên trong đó.

Nội dung Text: Biểu mẫu "Tự đánh giá bản thân của nhân viên"

Employee Self-Evaluation
Answer the following questions by checking the appropriate box to the right. After you have finished
answering each question, total the number of checked boxes in each column. Multiply the total of
each column by the severity factor for that category. Add together the total of each column. This is
your evaluation score. The higher the score, the better your understanding is of your company, its
structure and your role in it.

Below  Satisfactory Above Superior
Average  Average 
(1) (2) (3) (4)
1. I know what the responsibilities of my job are.

2. . I know who my supervisor is and what he or she is 
responsible for.
3. I feel my workload is too heavy.

4. I feel I can discuss my problems with my superior.

5. I know what my benefits are.

6. I feel that I am a part of a productive work team.

7. I always know what my daily and weekly goals are.

8. I know what the long­term goals of the company are.

9. I know what the organizational structure of the 
company is.

10. I feel I have had enough training to perform my job.


Total the number of responses in each column
Multiply the responses by each column’s severity factor
Add the results for your total audit score
Tham khảo các loại biểu mẫu và mẫu đơn khác tại trang web http://www.kinhdoanh.com/.
Tham khảo các loại biểu mẫu và mẫu đơn khác tại trang web http://www.kinhdoanh.com/.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản