Biểu mẫu Xác nhận giải quyết trợ cấp BHXH 1 lần

Chia sẻ: chimden87

Loại hồ sơ: Xác nhận giải quyết trợ cấp BHXH 1 lần

Nội dung Text: Biểu mẫu Xác nhận giải quyết trợ cấp BHXH 1 lần

Số HS: 611/………………/CĐBHXH- XNTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


BẢNG KÊ HỒ SƠ
Loại hồ sơ: Xác nhận giải quyết trợ cấp BHXH 1 lần

1. Tên, đơn vị (hoặc cá nhân):……………………………………………………….Mã đơn vị:
………………
2. Điện thoại:…………………………Email………………………………………………………
Fax…………

STT Loại giấy tờ, biểu mẫu Số l ượng

(1) (2) (3)
1. Đơn của cá nhân
2. Công văn đề nghị của đơn vị
3. Các giấy tờ khác có liên quan

Lưu ý: Đơn hoặc công văn phải ghi rõ họ, tên, số sổ BHXH, quá trình đóng BHXH, nơi làm việc cuối
cùng trước khi nghỉ, thời điểm nghỉ việc…

Ngày trả kết quả:.……../…….…/……….. TP.HCM, ngày……../……./….….
Cán bộ TNHS Người nộp đơn
(ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản