BIỂU MẪU "XÁC NHẬN QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC VÀ ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP "

Chia sẻ: tuongvan

Mẫu giấy xác nhận quá trình làm việc và đóng bảo hiểm Xã hội và bảo hiểm thất nghiệp theo mẫu Mẫu: 01/SBH-XN

Nội dung Text: BIỂU MẪU "XÁC NHẬN QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC VÀ ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP "

XÁC NHẬN QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC VÀ ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP Mẫu: 01/SBH-XN

Họ và tên: ................................................................
Số sổ BHXH: ..........................................................

Tỷ lệ đóng
Tiền lương
Các khoản Người
Từ Đến tháng Cấp bậc, chức vụ, chức danh nghề, công việc, nơi làm việc (tên, tháng làm căn cứ Người Tổng số tiền
phụ cấp sử dụng
tháng năm năm địa chỉ cơ quan - đơn vị) đóng BHXH, lao đóng 1 tháng
(nếu có) lao
BHTN động
động
1 2 3 4 5 6 7 8
Thời gian đóng BHXH từ :………………….đến ……..…….…….. là: …….. năm ………. tháng (bằng chữ:………..…………………………………………..….……….. )
Thời gian đóng BHTN từ :………………….đến …..…….……….. là: …….. năm ………. tháng (bằng chữ:………..…………………………………..………….……….. )
…………………. ngày…..…tháng …...năm……..
Người sử dụng lao động Cán bộ thẩm định Giám đốc BHXH
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) (ký, ghi rõ họ tên)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản