Biểu mẫu xử lý kỷ luật cán bộ nhân viên

Chia sẻ: Letung Giang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

1
1.007
lượt xem
87
download

Biểu mẫu xử lý kỷ luật cán bộ nhân viên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu về quyết định xử lý kỷ luật cán bộ nhân viên

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu xử lý kỷ luật cán bộ nhân viên

  1. [TÊN ĐƠN Vị] CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc Số: [SỐ QĐ] QUYẾT ĐỊNH Về việc xử lý kỷ luật Ông (bà) [TÊN] [CHỨC DANH] [TÊN CQ] ] ­ Căn cứ  quyết  định [SỐ  QĐ], ngày [NGAY] về  việc thành lập cơ  quan Nhà  nước (nếu là cơ quan dân cử thì căn cứ vào Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy  ban nhân dân  do Quốc hội thông qua ngày [NGAY]); ­ Căn cứ Nghị định số 97/1998/NĐ ­ CP ngày 17 – 11­ 1998 của Chính phủ  về xử lý kỷ luật và trách nhiệm vật chất đối với công chức; ­ Xét tính chất và mức  độ  vi phạm của  Ông (bà) [TÊN] về  việc [NỘI DUNG  CÔNG VIỆC] ­ Theo đề nghị của Ông (bà) Trưởng phòng Tổ chức. QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Nay thi hành kỷ luật Ông (bà) [TÊN] là: [HÌNH THỨC KỶ LUẬT] vì vi  phạm chế   độ  trách nhiệm, chế   độ  kỷ  luật của cán bộ  công nhân viên chức Nhà  nước. Điều 2. Các Ông (bà) Chánh Văn phòng (Trưởng phòng hành chính), Trưởng  phòng Tổ  chức cán bộ, trưởng (đơn vị, phòng, ban có  nhân viên vi phạm) và  Ông  (bà) [TÊN] chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.  THỦ TRƯỞNG  

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản