Blend màu lạnh của mùa đông- P1

Chia sẻ: jupyter1357

Blend màu lạnh của mùa đông Bước 1: Duplicate (Ctrl + J) layer gốc lên -- Filter -- Blur -- Gaussian -- 3% Chuyển Blend Mode từ Normal -- Overlay(Để tạo độ mịn cho hình) Bước 2: Đặt Stock 2 lên và chuyển Blend mode từ Normal Luminosity -- Opacity: 50% Nhớ xóa những phần trên người model (bạn có thể xem ở layer bên cạnh hình trên để bít rõ) Bước 3: Tạo new layer (Ctrl + shift + N) và fill màu #85acff + Nhớ là để phần Color fill thứ 2 thành màu trắng -- Filter -- Render -- Cloud (Sẽ ra...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản