BM.DKKD.10 - Danh sách người đại diện theo ủy quyền công ty TNHH một thành viên (đối với chủ sở hữu là tổ chức)

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
171
lượt xem
13
download

BM.DKKD.10 - Danh sách người đại diện theo ủy quyền công ty TNHH một thành viên (đối với chủ sở hữu là tổ chức)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu 'bm.dkkd.10 - danh sách người đại diện theo ủy quyền công ty tnhh một thành viên (đối với chủ sở hữu là tổ chức)', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BM.DKKD.10 - Danh sách người đại diện theo ủy quyền công ty TNHH một thành viên (đối với chủ sở hữu là tổ chức)

  1. DANH SÁCH NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN (ĐỐI VỚI CHỦ SỞ HỮU LÀ TỔ CHỨC) Vốn góp Chỗ ở Nơi đăng ký Số, ngày, Cơ quan Tổng Chữ ký Ghi chú hiện tại hộ khẩu cấp CMND hoặc giá trị T Tên Ngày, thường trú chứng thực cá nhân Thời điểm vốn T người tháng, Giới Quốc Dân khác đại diện được đại diện năm sinh tính tịch tộc phần vốn đại theo ủy diện quyền 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ......, ngày ........ tháng ........ năm ......... ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY (Ký và ghi rõ họ tên) Ghi chú: Tài sản hình thành tổng giá trị vốn góp được quyền đại diện của từng cá nhân cần được liệt kê cụ thể: tên loại tài sản góp vốn; số lượng từng loại tài sản góp vốn; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn; thời điểm góp vốn của từng loại tài sản.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản