BM.GD-DT.05.- Đơn xin chuyển trường(trong tỉnh)

Chia sẻ: pretty4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc (Trong tỉnh) ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG Kính gửi: Hiệu trưởng trường……………………………………………….. - Hiệu trưởng

Nội dung Text: BM.GD-DT.05.- Đơn xin chuyển trường(trong tỉnh)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG
(Trong tỉnh)

Kính gửi:
- Hiệu trưởng
trường………………………………………………..
- Hiệu trưởng trường……………………………………………….

Tôi tên:..........................................................................................................
Là cha (mẹ) của học sinh:............................................................................
Hộ khẩu thường trú:
…………………………………………………….....
…………………………………………………………………………….
Hiện trú tại đị a chỉ:
…………………………………………………………
......................................................................................................................
Nay tôi làm đơn xin chuyển trường cho con tôi là:
Họ tên:…………………………………… ……, sinh ngày:
………………
tại:…………………………………………………………………………
Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………….....
......................................................................................................................
Hiện trú tại địa chỉ:………………………………………………………..
......................................................................................................................
Là học sinh đã học xong:………… ….., lớp:……….., trường:
……………
………………………huyện:……………….., tỉnh:………………............
năm học 200… - 200:………, hệ:……………., Kết quả học
tập:...............
Hạnh kiểm:…………….; Học lực:…………, Điểm xét tuyển (thi
tuyển):…..………...........
Tôi có nguyện vọng cho con tôi được chuyển đến tiếp tục học lớp:……
trường……..............................., huyện:…………,.tỉnh:………............
Lý do: .........................................................................................................
.....................................................................................................................
....................................................................................................................
Mong được Quý Hiệu trưởng các trường xem xét giải quyết
Trân trọng cảm ơn!
……….,ngày…….tháng…....năm 200…
Người viết đơn
Ý kiến của Hiệu trưởng Ý kiến của Hiệu trưởng
trường đang học trường tiếp nhận
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản