BM.GTVT.02 - Đơn xin đổi giấy phép lái xe cơ giới đường bộ (dùng cho người nước ngoài)

Chia sẻ: pretty4

Ảnh màu photograph 3x4cm CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc SOCIAL REPUBLIC OF VIETNAM Independent – Freedom - Happyness ĐƠN XIN ĐỔI GIẤY PHÉP LÁI XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG

Nội dung Text: BM.GTVT.02 - Đơn xin đổi giấy phép lái xe cơ giới đường bộ (dùng cho người nước ngoài)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Ảnh màu Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
photograph SOCIAL REPUBLIC OF VIETNAM
3x4cm Independent – Freedom - HappynessĐƠN XIN ĐỔI GIẤY PHÉP LÁI XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ
APPLICATION FORM FOR EXCHANGE OF DRIVING LICENCE
(Dùng cho người nước ngoài – For foreigner only)

Kính gửi (To): Sở Giao thông vận tải Thừa Thiên Huế

Tôi là (Full name):………………………..Quốc tịch (Nationality):……………
Ngày tháng năm sinh (Date of birth):……………………………………………
Hiện cư trú tại (Permanent Address):……………………………………………
Nơi công tác (Name of working office):……….………………………………..
Số hộ chiếu (Passport No):………………………………………………………
Cấp ngày (Issuing date): ………tháng (month)………..năm (year)……………
Cơ quan cấp hộ chiếu (Issuing Office):………………………………………….
Hiện có GPLX cơ giới đường bộ số (Current driving licence No):……………..
Cơ quan cấp (Issuing Office): .........................…………………………………..
Tại (Place of issue):.........................................…………………………………..
Cấp ngày (Issuing date): ………tháng (month) ….……năm (year)……………
Lý do xin cấp GPLX (Reason of application for new driving licence):…………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Xin gửi kèm theo đơn gồm có (Documents enclosed as following):
- 03 ảnh màu cỡ 3x4cm (03 colour photographs 3x4cm)
- Bản photocopy GPLX nước ngoài (copy of current foreign driving licence)
- Bản dịch GPLX nước ngoài đã được công chứng (Translation of current foreign
driving licence with notation).
- Bản photocopy hộ chiếu (phần họ tên và ảnh; trang thị thực nhập cảnh) (01
copy of passport) (included pages: full name, photograph, valid visa).

Tôi xin đảm bảo lời khai trên đây là đúng sự thật và nếu sai xin chịu trách
nhiệm (I am guarantee and responsibility for all above mentioned information).


Xác nhận của cơ quan chủ quản Hue, Date month year 200…
(Confirmation of Authorization Office) Người làm đơn (Applicant)
(Ký và ghi rõ họ tên)
(Signature and Full name)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản