BM.GTVT.06 - Giấy nhượng bán, cho, tặng xe máy chuyên dùng

Chia sẻ: pretty4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc GIẤY NHƯỢNG BÁN, CHO, TẶNG XE MÁY CHUYÊN DÙNG Họ và tên người nhượng bán, cho,

Nội dung Text: BM.GTVT.06 - Giấy nhượng bán, cho, tặng xe máy chuyên dùng

 

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc GIẤY NHƯỢNG BÁN, CHO, TẶNG XE MÁY CHUYÊN DÙNG Họ và tên người nhượng bán, cho, tặng:..................................................................... Họ tên đồng chủ sở hữu (nếu có):............................................................................... Địa chỉ thường trú:...................................................................................................... Loại xe máy chuyên dùng:.......................................................................................... Nhãn hiệu (mác, kiểu)................................................... Màu sơn…........................... Nước sản xuất:........................................... Năm sản xuất.......................................... Số động cơ:......................................... Số khung........................................................ Kích thước bao dài x rộng x cao...........................................................................mm Trọng lượng.........................................Kg, Công suất............................................... Chiếc xe máy chuyên dùng này hiện tôi là chủ sở hữu. Nay nhượng bán (cho, tặng) cho:............................................................................... Địa chỉ thường trú:..................................................................................................... Các giấy tờ kèm theo gồm có: + ...................................................................................................................... + ...................................................................................................................... + ...................................................................................................................... + ...................................................................................................................... Đề nghị cơ quan cấp đăng ký, biển số làm thủ tục sang tên đổi chủ sở hữu chiếc xe máy chuyên dùng nói trên. Ngày........ tháng........ năm 200.... Xác nhận của UBND phường, xã nơi Người bán (cho, tặng) người bán (cho, tặng) đăng ký hộ khẩu (Ký, ghi rõ họ tên) thường trú. Ghi chú: Mẫu giấy này chỉ áp dụng cho chủ xe, máy chuyên dùng là cá nhân khi không có hợp đồng mua bán.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản