BM.GTVT.14 - Giấy đề nghị cấp phù hiệu cho xe taxi

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
133
lượt xem
18
download

BM.GTVT.14 - Giấy đề nghị cấp phù hiệu cho xe taxi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Số: .............. /................. TÊN DOANH NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do – Hạnh phúc ........., ngày....... tháng ........ năm ........ GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP PHÙ HIỆU CHO XE

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BM.GTVT.14 - Giấy đề nghị cấp phù hiệu cho xe taxi

  1. TÊN DOANH NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: .............. /................. Độc lập - Tự do – Hạnh phúc ........., ngày....... tháng ........ năm ........ GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP PHÙ HIỆU CHO XE TAXI Kính gửi: Sở Giao thông vận tải Thừa Thiên Huế 1. Tên doanh nghiệp vận tải: ............................................................................................ 2. Tên giao dịch quốc tế (nếu có): .................................................................................... 3. Địa chỉ trụ sở doanh nghiệp: ......................................................................................... 4. Số điện thoại (Fax): ...................................................................................................... 5. Doanh nghiệp đề nghị được cấp phù hiệu “XE TAXI” cho danh sách phương tiện sau: TT Biển số xe Loại xe Số ghế Năm SX Ghi chú 1 2 ... (Trường hợp đối với phương tiện ngừng hoạt động taxi phải được doanh nghiệp báo cáo rõ để cơ quan quản lý thu hồi phù hiệu). Nơi nhận: Chủ doanh nghiệp - Như trên; đóng dấu) - Lưu.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản