BM.TBXH.21. - Bản khai cá nhân của người hoạt động kháng chiến

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
67
lượt xem
4
download

BM.TBXH.21. - Bản khai cá nhân của người hoạt động kháng chiến

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu 'bm.tbxh.21. - bản khai cá nhân của người hoạt động kháng chiến', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BM.TBXH.21. - Bản khai cá nhân của người hoạt động kháng chiến

  1. Mẫu số 9 - KC1 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ........., ngày..... tháng..... năm 200... B Ả N KHAI CÁ NHÂN Họ và tên........................………..............………..... Năm sinh:................................. Nguyên quán:............................................................................................................... Trú quán:...................................................................................................................... Tham gia hoạt động kháng chiến từ ngày....…….tháng..……....năm.……......đến ngày.........tháng.........năm..……….... Số năm thực tế tham gia kháng chiến:.............tháng............năm. Khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến: Huân chương Chiến thắng hạng Huy chương Chiến thắng hạng Huân chương KC chống Pháp hạng Huy chương KC chống Pháp hạng Huân chương KC chống Mỹ hạng Huy chương KC chống Mỹ Chứng nhận của UBND xã, phường……… Người khai Chứng nhận nội dung kê khai trên và chữ ký (Ký và ghi rõ họ tên) của ông (bà):........................ là đúng sự thật. Ngày.... tháng... năm.... CHỦ TỊCH (Ký tên, đóng dấu) 191

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản